Acosta Solís, M. (2019) «La Cinchona o quina. Planta nacional del Ecuador. 17 (65): 305-311, 1989», Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat, 43(Supl), pp. 214-220. doi: 10.18257/raccefyn.1077.