ACOSTA SOLÍS, M. La Cinchona o quina. Planta nacional del Ecuador. 17 (65): 305-311, 1989. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat., v. 43, n. Supl, p. 214-220, 5 nov. 2019.